Наукові статті

The Internet Functional Zones // Студентські наукові записки ОДЕУ. – Одеса: Печатный дом, 2011. – С. 22 – 26. PDF

Інвективні сайтоніми // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – Лінгвістичні науки. – №13. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 145 – 151. – у співавторстві. PDF

Виокремлення базової одиниці Інтернет-ономастикону // Мова. – № 17. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 113 – 115. PDF

Розподіл англомовних сайтонімів за функціональними зонами // Нова філологія. – Вип. 51. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 78 – 82. PDF

Концептуалізація антропонімів у художньому творі // И слово Ваше отзовётся. – К.: Изд. дом Д. Бураго, 2012. – С. 212 – 224. – у співавторстві.

Тези

Ґендерна специфіка усвідомлення концепту “любов/кохання” // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених “Українська культура ХХ – ХХІ століття: ґендерний аспект”. – Одеса: ПНПУ, 2010. – Вип. ІІІ. – С. 40 – 43.

Архітектура Інтернету // Збірник наукових робіт за підсумками наукової конференції “Минуле, сучасне, майбутнє”. – Одеса: Ротапринт, 2011. – С. 533 – 540. PDF

Архітектура онімічного простору Інтернету // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених “Українська культура ХХ – ХХІ століття: екзистенційний, компаративний та ґендерний аспекти”. – Одеса: ПНПУ, 2011. – Вип. ІV. – С. 78 – 81. PDF

Базовая единица интернет-ономастикона // Сб. материалов научных чтений “Трубачёвская соборная встреча”. – Волгоград: Олимпия, 2012. – С. 188-191. PDF