Шановні відвідувачі, колеги!

Цей сайт є некомерційним освітнім філологічним проектом.

Усіма матеріалами, які тут розміщено, ви можете послуговуватись абсолютно безкоштовно, але ви маєте вказати джерело інформації.

Якщо ви маєте публікації Ю.О. Карпенка, яких бракує на сайті, звертайтеся до адміністрації за адресою neklesova.valerie@gmail.com, elena_karpenko@ukr.net.

Шановне панство, якщо ви бажаєте приєднатися до наукового часопису Одеської ономастичної школи або маєте намір співпрацювати з нами, пишіть neklesova.valerie@gmail.com, elena_karpenko@ukr.net.

Вимоги до оформлення статей

 • Стаття подається без автоматичних переносів слів українською (англійською, російською, німецькою) мовами;
 • Відцентрована назва публікації друкується великими напівжирними літерами, над нею зліва подається УДК, а під нею справа курсивом — ініціали та прізвище автора; вчене звання, ступінь, назва місця роботи або навчання електронна пошта (у лівому куті);
 • Лапки повинні бути однаковими по всій статті («лапки»);
 • Через рядок – анотація й ключові слова (5–7 слів) українською мовою – напівжирним шрифтом, 12 пт.
 • Через рядок – текст статті, 14 пт.
 • Після тексту статті через рядок за алфавітом подається Список використаної літератури;
 • Після Списку використаної літератури через один рядок розміщується анотація й ключові слова російською мовою (відповідні до української анотації і ключових слів) й оригінальне авторське резюме й ключові слова англійською мовою (1200–1500 знаків);
 • Увага! Резюме англійською мовою має містити скорочений зміст статті і мати мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки та перспективи подальшого дослідження;
 • Текст статті подається в редакторі Microsoft Word 7.0 чи вище; шрифт Times New Roman; інтервал – 1; кегль – 14; відступ абзацу – 1 см; параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.
 • Текст друкується з вирівнюванням на всю ширину сторінки (див. зразок);
 • Сторінки не нумеруються;

Стаття повинна містити мету, завдання, предмет, об’єкт, висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті статті виділяються напівжирним шрифтом. Виділення елементів тексту статті здійснюється курсивом, напівжирним або напівжирним курсивом. За наявності в тексті статті рисунків і схем, вони повинні бути представлені як елемент тексту і закріплені у відповідному місті (якщо схема складна, то бажано надавати її в окремому графічному файлі з розширенням (.jpg або .bmp)

Зразок оформлення списку використаної літератури prykl_bib_zap