ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №15 2012

На пошану доктора філологічних наук,  професора Є. С. Отіна з нагоди його 80-річчя

Калинкин В. М. «Перед именем твоим» C.5 PDF

Боева Е. В., Урсул В. С. Характеристичний потенціал антропонімів у комедії Річарда Брінслі Шерідана «Школа лихослів’я» C. 15 PDF

Деременда Ю. М. Назви з рослинного і тваринного світу як етимони ергонімів. C. 22 PDF

Дружинець М. Л., Щербина В. І. Динаміка найуживаніших особових імен м. Тирасполя. C. 31 PDF

Зеленко Л. П. Власна назва в концепції художнього твору (на матеріалі роману Івана Багряного «Тигролови») C. 40 PDF

Іваненко Ю. В. Специфіка використання топопоетонімів у повісті К. С. Льюїса «The Last Battle». C.52 PDF

Катернюк В. В. Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах. C. 59 PDF

Крупеньова Т. І. Онімійна творчість Лесі Українки кінця ХІХ століття. C. 68 PDF

Лісова Л. О. Відойконімні прізвища Волині: семантико-структурний аспект. C. 77 PDF

Лихачова О. А. Символіка загальних назв у новелі Гр. Тютюнника «Зав’язь». C. 86 PDF

Матузкова Е. П. Актуальность исследований идентичности в современном научном знании. C. 91 PDF

Насакина С. В. Ономастические особенности рекламный текстов. C. 99 PDF

Неклесова В. Ю. Головні складові другого кола індивідуального хрононімного фрейма. C. 108 PDF

Немировська О. Ф. Епіграф як складовий компонент заголовного комплексу (на матеріалі прози О. Ю. Кобилянської). C. 117 PDF

Постникова Э. И. Специфика употребления антропонимов и топонимов в рунических надписях. C. 125 PDF

Романченко А. П. Міфоніми в літературній казці Всеволода Нестайка. C. 132 PDF

Серебрякова В. В. Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С. Мейер «Twilight». C. 140 PDF

Ткаченко Г. В. Репрезентація хрематонімів сакрального скрипту. C. 147 PDF

Чудак М. Ю. Онімний простір замовлянь. C. 154 PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Карпенко Е. Ю. Ходоренко Г. В. Когнітивні аспекти функціонування сучасної антропоніміки (на прикладі найменувань груп осіб). C. 164 PDF

Маринашвили М. Д. Франция глазами Михаила Булгакова: размышления над словарем. C. 169 PDF

Наші автори. C. 173 PDF

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №16 2013 ono16

ЗАПИСКИ З ОНОМАСТИКИ №17 2014 ono17