АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ, ВИКОНАНИХ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О.Ю. КАРПЕНКО

2010

Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу : автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / В. Ю. Неклесова ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. — Одеса, 2010. — 20 с. PDF

2012

Ткаченко Г. В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу: автореф. дис … канд. філол. наук / Г. В. Ткаченко . – Одеса, 2012 . – 19 с. PDF